ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม คุณภาพดี ดีต่อใจ ดีต่อสิงแวดล้อม

ของพรีเมี่ยมeco #Phrong #PhrongIntertrade #ของพรีเมี่ยมรักษ์โลก #งานสั่งทำ งานสั่งผลิด สั่งผลิของพรีเมี่ยม #ผลิตของแจก #ของแจกเก๋ # พรีเมี่ยม #promotionalproducts #promotionalmerchandise #ของพรีเมี่ยม #สินค้าของลูกค้า #ส่งเสริมการขาย #สินค้าพรีเมี่ยมของที่ #สินค้าส่งเสริมการขาย #ของช่วยยอดขายสินค้า #ของฝากของแท้ #ของฝาก #สินค้าแจกพนักงาน #ของขวัญปีใหม่ #ของพรีเบียมเก๋ ของพรีพรีเมี่ยมดี #พรีใบเมียมกิ๊ฟ #greenproduct #ecoproduct #ecogift #gogreen #greengift #greenpromo

จากสถิติ ลูกค้าของเราจะได้รับ ของแจกปีใหม่ ของพรีเมี่ยม ของ premium ของที่ระลึก ของสมนาคุณ ของแถม ของแจก ส่งเสริมการขาย เฉลี่ยอย่างน้อย ปีละ 5-15 ชิ้น ซึ่ง สินค้าพรีเมี่ยม บางอย่างก็ไม่ได้ใช่ หรือใช้ได้ไม่ทนนาน กลับสร้างปัญหาขยะให้แก่โลกของเรา ซึ่งยังส่งผลเสียแก่โลกของเราอีกมากมายเช่น ขยะเกลื่อนชายหาด ขยะบนทะเล ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้ ขยะเป็นพิษ และอีกมากมาย  เราทุกคนช่วยกันได้ และคุณก็สามารถเป็นผู้เปลี่ยนแปลงที่สำคัญได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการเตรียม ของแจกในงานอีเว้นท์ หรือ ของขวัญส่งเสริมแบรนด์ หรือ ของแจกปีใหม่ ของพรีเมี่ยม ของ premium ส่งเสริมการขายต่างๆ ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งของคุณที่จะช่วยคุณออกแบบ ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม คุณภาพดี ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทีมงานของเรา คำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อสิ่งแวดล้อมและโลกของเรา จีงใส่ใจในการ ผลิตของพรีเมี่ยม คุณภาพดี ของแจกปีใหม่ สินค้าพรีเมี่ยม ของ premium ในทุกๆกระบวนการของการวางแผน การเตรียมงาน เราคำนึกถึงปริมาณการใช้พลาสติกการมองหาวัสดุใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเพื่อลดปริมาณของเสีย และขยะ! อันเป็นสาเหตุหลักของขยะบนโลกของเรา

ของพรีเมี่ยมeco #Phrong #PhrongIntertrade #ของพรีเมี่ยมรักษ์โลก #งานสั่งทำ งานสั่งผลิด สั่งผลิของพรีเมี่ยม #ผลิตของแจก #ของแจกเก๋ # พรีเมี่ยม #promotionalproducts #promotionalmerchandise #ของพรีเมี่ยม #สินค้าของลูกค้า #ส่งเสริมการขาย #สินค้าพรีเมี่ยมของที่ #สินค้าส่งเสริมการขาย #ของช่วยยอดขายสินค้า #ของฝากของแท้ #ของฝาก #สินค้าแจกพนักงาน #ของขวัญปีใหม่ #ของพรีเบียมเก๋ ของพรีพรีเมี่ยมดี #พรีใบเมียมกิ๊ฟ #greenproduct #ecoproduct #ecogift #gogreen #greengift #greenpromo

ของพรีเมี่ยมeco #Phrong #PhrongIntertrade #ของพรีเมี่ยมรักษ์โลก #งานสั่งทำ งานสั่งผลิด สั่งผลิของพรีเมี่ยม #ผลิตของแจก #ของแจกเก๋ # พรีเมี่ยม #promotionalproducts #promotionalmerchandise #ของพรีเมี่ยม #สินค้าของลูกค้า #ส่งเสริมการขาย #สินค้าพรีเมี่ยมของที่ #สินค้าส่งเสริมการขาย #ของช่วยยอดขายสินค้า #ของฝากของแท้ #ของฝาก #สินค้าแจกพนักงาน #ของขวัญปีใหม่ #ของพรีเบียมเก๋ ของพรีพรีเมี่ยมดี #พรีใบเมียมกิ๊ฟ #greenproduct #ecoproduct #ecogift #gogreen #greengift #greenpromo

 

 

 

 

 

 

 

 

ทางเรายังพยายามเสาะหาวัสดุทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ ในการนำกลับมาผลิตเป็น ของขวัญ ของแจกปีใหม่ ของพรีเมี่ยม premium และเน้นการ ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม คุณภาพดี เช่นการนำขวดน้ำดื่มพลาสติก (ขวดPET) ที่ทิ้งแล้วมาบด เป็นเม็ดปลาสติกขนาดเล็ก และนำมาทอเป็นเส้นใยผ้า rPET เพื่อมาผลิตเป็น กระเป๋า ร่ม เสื้อ และอื่นๆอีกมากมาย

ของพรีเมี่ยมeco #Phrong #PhrongIntertrade #ของพรีเมี่ยมรักษ์โลก #งานสั่งทำ งานสั่งผลิด สั่งผลิของพรีเมี่ยม #ผลิตของแจก #ของแจกเก๋ # พรีเมี่ยม #promotionalproducts #promotionalmerchandise #ของพรีเมี่ยม #สินค้าของลูกค้า #ส่งเสริมการขาย #สินค้าพรีเมี่ยมของที่ #สินค้าส่งเสริมการขาย #ของช่วยยอดขายสินค้า #ของฝากของแท้ #ของฝาก #สินค้าแจกพนักงาน #ของขวัญปีใหม่ #ของพรีเบียมเก๋ ของพรีพรีเมี่ยมดี #พรีใบเมียมกิ๊ฟ #greenproduct #ecoproduct #ecogift #gogreen #greengift #greenpromo

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมไปถึงการนำเอาวัสดุจากธรรมชาติ เช่นเส้นใยข้าว และข้าวโพดมาผสม และใช้แทนพลาสติก มา ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม คุณภาพดี ของแจกปีใหม่ ของพรีเมี่ยม ของ premium ทำให้สินค้าดังกล่าว เมื่อเลิกใช้งานแล้ว สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และไม่ทิ้งสารตกค้างที่เป็นอันตรายในสิ่งแวดล้อม อาทิ สินค้าพรีเมี่ยมหมวดแก้ว จาน ชาม กล่องข้าง เครื่องเขียน กล่องข้าว 1 ชั้น กล่องข้าง 2 ชั้น กล่องข้าว 3 ชั้น กล่องถนอมอาหาร กล่องอาหาร กล่องข้าว ที่ทำจากกระดาษหรือรำข้าวสาลี ไม้ หรือรำข้าวโพด ซึ่งจะใช้เวลาในการย่อยสลาย 6 เดือนและรำข้าวสาลีเพียง 30 วัน จนถึง 6 เดือน

หรือแม้แต่การ นำเอาเคล็ดลับง่ายๆในการลดรอยเท้าในระบบนิเวศ (reduce carbon footprint) มาพัฒนาใช้ในองค์กร และกระบวนการ ผลิตของพรีเมี่ยม คุณภาพดี ของแจกปีใหม่ ของ premium และ การนำกลับมาใช้ใหม่ เช่นกล่องกระดาษสำหรับบรรจุ  ร่วมกับการใช้เชือกเส้นเล็กที่ย่อยสลายได้ การใช้วัสดุจากขวดรีไซเคิลหรือเส้นใยไม้ไผ่ การใช้หลอดกระดาษ แก้วกระดาษ แทน หลอดและแก้วปลาสติก และอื่นๆอีกมากมาย

ของพรีเมี่ยมeco #Phrong #PhrongIntertrade #ของพรีเมี่ยมรักษ์โลก #งานสั่งทำ งานสั่งผลิด สั่งผลิของพรีเมี่ยม #ผลิตของแจก #ของแจกเก๋ # พรีเมี่ยม #promotionalproducts #promotionalmerchandise #ของพรีเมี่ยม #สินค้าของลูกค้า #ส่งเสริมการขาย #สินค้าพรีเมี่ยมของที่ #สินค้าส่งเสริมการขาย #ของช่วยยอดขายสินค้า #ของฝากของแท้ #ของฝาก #สินค้าแจกพนักงาน #ของขวัญปีใหม่ #ของพรีเบียมเก๋ ของพรีพรีเมี่ยมดี #พรีใบเมียมกิ๊ฟ #greenproduct #ecoproduct #ecogift #gogreen #greengift #greenpromoของพรีเมี่ยมeco #Phrong #PhrongIntertrade #ของพรีเมี่ยมรักษ์โลก #งานสั่งทำ งานสั่งผลิด สั่งผลิของพรีเมี่ยม #ผลิตของแจก #ของแจกเก๋ # พรีเมี่ยม #promotionalproducts #promotionalmerchandise #ของพรีเมี่ยม #สินค้าของลูกค้า #ส่งเสริมการขาย #สินค้าพรีเมี่ยมของที่ #สินค้าส่งเสริมการขาย #ของช่วยยอดขายสินค้า #ของฝากของแท้ #ของฝาก #สินค้าแจกพนักงาน #ของขวัญปีใหม่ #ของพรีเบียมเก๋ ของพรีพรีเมี่ยมดี #พรีใบเมียมกิ๊ฟ #greenproduct #ecoproduct #ecogift #gogreen #greengift #greenpromo

 

 

 

 

 

 

 

 

และกระเป๋าพับได้ กระเป๋าพกพา ถุงผ้า กระเป๋าผ้า กระเป๋าอีโค่ กระเป๋า Eco กระเป๋ารักษ์โลก กระเป๋า rPET ก็เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่ขายดีตลอดการ เพราะจะช่วยลดปริมาณการใช้ถุงปลาสติกลงได้อย่างมาก เราจึงออกแบบกระเป๋าที่สามารถทำจากวัสดุที่ยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 100% เพื่อให้ลูกค้าได้เลือกมากมาย หลายแบบ

ของพรีเมี่ยมeco #Phrong #PhrongIntertrade #ของพรีเมี่ยมรักษ์โลก #งานสั่งทำ งานสั่งผลิด สั่งผลิของพรีเมี่ยม #ผลิตของแจก #ของแจกเก๋ # พรีเมี่ยม #promotionalproducts #promotionalmerchandise #ของพรีเมี่ยม #สินค้าของลูกค้า #ส่งเสริมการขาย #สินค้าพรีเมี่ยมของที่ #สินค้าส่งเสริมการขาย #ของช่วยยอดขายสินค้า #ของฝากของแท้ #ของฝาก #สินค้าแจกพนักงาน #ของขวัญปีใหม่ #ของพรีเบียมเก๋ ของพรีพรีเมี่ยมดี #พรีใบเมียมกิ๊ฟ #greenproduct #ecoproduct #ecogift #gogreen #greengift #greenpromo

ของพรีเมี่ยมeco #Phrong #PhrongIntertrade #ของพรีเมี่ยมรักษ์โลก #งานสั่งทำ งานสั่งผลิด สั่งผลิของพรีเมี่ยม #ผลิตของแจก #ของแจกเก๋ # พรีเมี่ยม #promotionalproducts #promotionalmerchandise #ของพรีเมี่ยม #สินค้าของลูกค้า #ส่งเสริมการขาย #สินค้าพรีเมี่ยมของที่ #สินค้าส่งเสริมการขาย #ของช่วยยอดขายสินค้า #ของฝากของแท้ #ของฝาก #สินค้าแจกพนักงาน #ของขวัญปีใหม่ #ของพรีเบียมเก๋ ของพรีพรีเมี่ยมดี #พรีใบเมียมกิ๊ฟ #greenproduct #ecoproduct #ecogift #gogreen #greengift #greenpromo

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณเองก็ร่วมช่วยโลกใบนี้ของเราได้แบบง่ายๆ เพียงแจ้งให้ทางเราทราบหรือส่งข้อความถึงเราผ่านแบบฟอร์มด้านล่าง เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยคุณ ออกแบบ นำเสนอ ปละผลิต สินค้าพรีเมี่ยมที่ยอดเยี่ยม ดีต่อใจ ดีต่อสิงแวดล้อม!

สำหรับใครๆ ที่สนใจ สินค้าพรีเมี่ยมอีโค่ Eco หรือ กำลังมองหาของพรีเมี่ยม ของที่ระลึก ของสมนาคุณ ของชำร่วย ของขวัญ ของเเจก ของเเถม ของเเทนคำขอบคุณ ได้ในโอกาสต่างๆ เช่น ของแจกวันเกิด ของชำร่วย แจกวันแต่งงาน ของที่ระลึกเกษียณ ของขวัญเลื่อนตำแหน่ง ของขวัญแจกลูกค้า ของที่ระลึก วันสถาปนา ของขวัญแจกพนักงาน ของสมนาคุณลูกค้า ของขวัญวันเกิดพนักงาน สามารถสอบถาม และสั่งผลิตของพรีเมี่ยม จากทางเราที่เป็น โรงงานของพรีเมี่ยม ที่ได้มาตรฐาน SEDEX และได้รับรางวัลต่างๆมากมาย มีสินค้าพรีเมียมใหเลือกครบ และราคาพิเศษกว่าใคร เเละหากสั่งซื้อกับทางเรา สกรีน Logo ฟรีอีกด้วยนะ บอกเลยมีเเต่คุ้มกับคุ้ม

ชมตัวอย่างผลงาน : https://phrongintertrade.com/case-study/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Phrong/

Share Post :

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
    เปิดใช้งานตลอด

    คุกกี้เหล่านี้มีความสำคัญต่อการให้บริการบนเว็บไซต์แก่คุณและเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ คุกกี้เหล่านี้ช่วยในการยืนยันตัวบุคคลของผู้ใช้งานและช่วยป้องกันการปลอมแปลงบัญชีผู้ใช้งาน หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ เราใช้คุกกี้ดังกล่าวนี้เพื่อให้บริการแก่คุณ

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical/Performance Cookies)

    คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้ใช้งานบนไซต์ของเรา รวมถึงทำให้เราเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้ใช้งานใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา สิ่งเหล่านี้จะช่วยปรับปรุงวิธีการทำงานของเว็บไซต์เรา เช่น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ใช้งานสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้น

บันทึกการตั้งค่า