Staetdler

STAEDTLER

Staetdler

“Creative packaging add tremendous value to the products.”

เชื่อหรือไม่ว่า การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่ดี สามารถเพิ่มมูลค่ามหาศาลให้กับผลิตภัณฑ์
ในการที่จะจัดรายการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
เพราะว่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เป็นจุดแรกที่ผู้บริโภคเห็นและสัมผัสถึงสินค้าของคุณ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและสร้างสรรค์
สะท้อนถึงบุคลิกของแบรนด์ของคุณ และจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร
ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และทำให้สินค้าของคุณเป็นที่จดจำ เราทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าของเราเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของแบรนด์
และนำไปใช้ในให้การออกแบบสินนค้าพรีเมี่ยม รวมไปถึงการบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ ลูกค้าของเราหลายคน
รวมถึง STAEDTLER ได้ใช้บริการของนักออกแบบมืออาชีพของ Phrong ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสินค้าพรีเมี่ยมที่แปลกใหม่
และสามารถนำไปประยุกษ์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ ดังเช่น กระเป๋าและกล่องเครื่องเขียนแบบพรีเมี่ยมของเรา
สามารถนำไปจัดเซ้ท ประกอบกับสินค้าเครื่องเขียนของลูกค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความน่าสนใจใหม่
เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนของลูกค้า สินค้าพรีเมี่ยมของเราและบรรจุภัณฑ์ของเรา มีการวางจำหน่ายหลายที่ทั่วประเทศ และกระจายส่งออกไปยังหลายประเทศร่วมสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่น่าจดจำสำหรับลูกค้าของเราและลูกค้าของพวกเขา

In order to achieve stunning and effective promotional items, packaging plays a major role to capture consumer attention.  Product’s packaging is consumer’s first point of contact with your product. A beautiful & creative product packaging design reflects your brands’ personality, and boost sales.  A custom package design help attract consumer’s attention and make product memorable. We work closely with you to understand your brands’ requirement and give your product a perfect and professional product package design.  Many of our long-term clients, including STAEDTLER, have been using Phrong’s expert designers’ service on creating the lucrative and trendy premium and packing for their products. Our premium stationery bag and box create the new attractive values, and help boost the sale of the customer’s stationery products.  Our premium products and packing for our clients are distributed nationwide, and export to many countries around the world, and creating memorable brand experiences for both our clients and their customers.

Nestle

Nestle

Nestle

“Not just a simple Festive Corporate Gift!!!”
ของขวัญปีใหม่ และของขวัญสำหรับองค์กร ในวาระพิเศษต่าง สร้างประโยชน์ให้ธุรกิจได้หลายอย่าง
ไม่ว่าจะแทนคำขอบคุณถึงลุกค้า หรือ ส่งมอบผลิตภัณท์ของแบรนด์ตัวเองให้ลูกค้าได้นำไปใช้แล้วบอกต่อ
ดังนั้นองค์กรใหญ่ๆถึงให้ความสำคัญกับของขวัญองค์กร และของชำร่วยองค์กรมาก ต้องมีการออกแบบอย่างละเอียด
สั่งทำพิเศษ ไปจนถึง Customize ของขวัญเป็นพิเศษให้เหมาะกับผู้รับแต่ละรายด้วย เพื่อเป็นการแสดงออกต่อลูกค้าหรือคู่ค้า
ว่าเขาคือคนสำคัญ และเรารู้สึกขอบคุณที่ได้ทำธุรกิจร่วมกัน ช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และส่งสัญญาณว่า
ในปีหน้าและต่อไปเราก็จะยังทำธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
พอใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสำคัญต่างๆ สิ่งที่ธุรกิจต้องเตรียมแต่เนิ่นๆ คือของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าและคู่ค้าคนสำคัญ
ทีมงานฟรองค์ มีความชำนาญในด้านการนำเสนอ สินค้าของชำร่วย ของขวัญปีใหม่ ที่ไม่เหมือนใคร ผสานกับนวัตกรรมใหม่ๆ
หรือเป็นการรวมเอาสินค้าของทางลุกค้าเองมาเป็นองค์ประกอบ เช่นการจัดกระเช้าของขวัญ หรือ เซ้ทขอขขวัญปีใหม่
ที่มีเอกสักษณ์พาะตัว สื่อถึงแบรนด์ และแทนคำขอบคุณ สร้างความสัมพันธ์ และความไว้วางใจ ต่อยอดธุรกิจให้ยืดยาว
ดังเช่น ของขวัญปีใหม่ ของพรีเมี่ยมเทศกาลต่างๆ รวมไปถึงตระกร้าของขวัญปีใหม่ หรือ กระเช้าปีใหม่
ที่ทางเราได้มีโอกาสผลิตให้แก่ลูกค้ามากมายรวมถึง Nestle ติดต่อกันมาหลายปีด้วย

Corporate Gifts for New Year and other special occasions can benefit many businesses, both the giver and the receivers.  It represents gratitude and thankful to the customers.  The corporate gift select process is vital, involve detailed selection, and customization to fit each client. It expresses our intention that each of our customers or partners is important, and that we are grateful for the great partnership. Great corporate gift help strengthen the business relationship and drive more future business.

In the preparation of the New Year’s Corporate Gift for your important customers and partners, let our expert team at Phrong design and offer you the Unique Innovative Corporate Gift.  It can be combined with your own products as an element, such as arranging New Year Gift Baskets or Hamper, or creating special unique gifts from your Brand.  Let’s our variety of corporate gifts build the great relationships with your clients, and expand your business.  Our team are experts in creating the Festive Corporate Gift and the New Year’s Gift Basket, and we have the opportunity to produce them for many customers, including Nestle, HP, L’Oreal, and many more, for many years

เมืองไทยประกันชีวิต

“Promotion with Governance, Efficiency and Sustainability”

ปัจจุบันเรามักจะได้ยินถึงเรื่องของการทำธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ หรือปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนในสังคมส่วนรวม หรือ SE : Social Enterprise กันอย่างแพร่หลาย
ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับองค์กรที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility)
ที่มักนำผลกำไรมาลงทุนในกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคม และสร้าง Impact ให้สังคมอย่างต่อเนื่อง
บริษัทเราเองก็มีความมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กร บริษัทที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาไปเป็น Social Enterprise
เพื่อตอบโจทย์ของสังคมไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบัน เรามุ่งเน้นในการนำเสนอสินค้าพรีเมี่ยม
และสินค้าส่งเสริมการขายทีช่วยรณรงค์การใช้วัดสุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกับลูกค้าและองค์การหลายที่
ในการคัดสรรนำเอาเทคโนโลยี และวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการผลิด เพื่อลดขยะและมลพิษ
การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่แบบยั่งยืน เช่น การเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
การนำขวดน้ำดื่มที่ทิ้งแล้ว มารีไซเคิลและผลิตเป็นผ้า เพื่อผลิตเป็น ร่มพรีเมี่ยม เสื้อพรีเมี่ยม และกระเป๋าพรีเมี่ยม  (recycled PET Bottle Material)
การจ้างงานในชุมชนเพื่อช่วยสร้างอาชีพและความแข็งแกร่งในชุมชน การนำเสนอสินค้าที่เลือกใช้พลังงานทดแทน
แข่น Solar Powerbank การค้าที่เป็นธรรม เป็นต้น และเรายังทำกิจกรรมตอบแทน
และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมพัฒนาชุมชน และสังคมตองเราต่อไป

Nowadays, we often hear about Businesses that focus on ‘solving social problems’, whether it is the Environment, Health, Quality of life,
Human Rights, or other problems that affect people in society.  This new business concept of Social Enterprise (SE)
together with the concept of CSR (Corporate Social Responsibility)  contribute the profit to both the business and to
the society and community, by continuously create good impact for the society.
One of our organizational development mission is to follow the footstep of the Social Enterprise by continuously contribute to
the community through social activities, fulfilling the needs of our society and community. We focus on offering premium products and
promotional products which are environmentally friendly.  We work closely with many clients and many organizations
to introduce the new technology and new innovations, using in the production process, in order to reduce waste and pollution.
We promote the use of eco-friendly and sustainable material, such as the use of biodegradable plastic in our promotional items,
the introduction of Promotional Bag, Umbrella, & Shirts from the recycled PET bottle fabric (rPet Material),
Sourcing the products from the local community to help create jobs and strength in the community, introducing the
Premiums and promotional products that use an alternative energy source (such as solar powerband), and promote fair trade, etc.
We will continue to support our community through many CSR programs we have developed and sponsored, and will grow sustainably with them.

ชมตัวอย่างผลงาน : https://phrongintertrade.com/case-study/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Phrong/

L’Oreal

“ECO-Friendly Product is a new Norm”

เราภูมิใจที่เป็นหนึ่งในองค์กรที่ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายแรก ๆ
ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมของพรีเมี่ยม และสินค้าส่งเสริมการขายในประเทศไทย
เช่นวัสดุพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  วัสดุผ้า rPet ที่ทำมาจากขวดน้ำดื่มพลาสติกใช้แล้ว (Recycled PET)
หรือผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล เพราะเราต้องการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นบรรทัดฐานใหม่ของสินค้าพรีเมี่ยม ของแจก ของแถม และสินค้าส่งเสริมการตลาด เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา
รวมถึง แบรนด์ลอรีอัล และโครงการ SORSO (Social Responsible Sourcing Program) เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดี และตรวจสอบ และทำงานใกล้ชิดกันโรงงานที่ผ่านเกณท์มาตรฐาน (L’Oreal Audited Factory)
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายของเรา ถูกผลิตและส่งมอบจากผู้ผลิตที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานสูง ดูแลด้านสิทธิมนุษยชน,
ปฎิบัติตามกฎหมายแรงงาน, ใส่ใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน, และส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งรวมถึงบริษัทฟรองค์ ของเราก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญดังกล่าว และผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานของ SEDEX เช่นกัน

We are a proud committer to Corporate Social Responsibility.  We are among first few suppliers to introduce Eco-friendly products and material in Promotional Industry in Thailand, including Biodegradable plastic material, rPet fabric material, or recycled paper products.  We work closely with our customers, including L’Oreal, to develop the lists Social Compliance and Audited factories (L’Oreal Audit) and SORSO (Social Responsible Sourcing Program) in order to ensure that our promotional products are produced and delivered from suppliers that respect the environmental and social ethical compliance.  We ensure that our factories follow the high standard requirement on the Human & Labor Rights, Health & Safety, and Social & Environmental impacts.  Our company also complies with the important requirement, including SEDEX audit.

ชมตัวอย่างผลงาน : https://phrongintertrade.com/case-study/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Phrong/