Staetdler

STAEDTLER

Staetdler

“Creative packaging add tremendous value to the products.”

เชื่อหรือไม่ว่า การสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์ที่ดี สามารถเพิ่มมูลค่ามหาศาลให้กับผลิตภัณฑ์
ในการที่จะจัดรายการส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ บรรจุภัณฑ์มีบทบาทสำคัญในการดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
เพราะว่าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เป็นจุดแรกที่ผู้บริโภคเห็นและสัมผัสถึงสินค้าของคุณ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและสร้างสรรค์
สะท้อนถึงบุคลิกของแบรนด์ของคุณ และจะช่วยเพิ่มยอดขายได้อย่างต่อเนื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่างไม่เหมือนใคร
ช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และทำให้สินค้าของคุณเป็นที่จดจำ เราทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าของเราเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของแบรนด์
และนำไปใช้ในให้การออกแบบสินนค้าพรีเมี่ยม รวมไปถึงการบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ ลูกค้าของเราหลายคน
รวมถึง STAEDTLER ได้ใช้บริการของนักออกแบบมืออาชีพของ Phrong ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสินค้าพรีเมี่ยมที่แปลกใหม่
และสามารถนำไปประยุกษ์ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ ดังเช่น กระเป๋าและกล่องเครื่องเขียนแบบพรีเมี่ยมของเรา
สามารถนำไปจัดเซ้ท ประกอบกับสินค้าเครื่องเขียนของลูกค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และความน่าสนใจใหม่
เพื่อช่วยเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนของลูกค้า สินค้าพรีเมี่ยมของเราและบรรจุภัณฑ์ของเรา มีการวางจำหน่ายหลายที่ทั่วประเทศ และกระจายส่งออกไปยังหลายประเทศร่วมสร้างประสบการณ์แบรนด์ที่น่าจดจำสำหรับลูกค้าของเราและลูกค้าของพวกเขา

In order to achieve stunning and effective promotional items, packaging plays a major role to capture consumer attention.  Product’s packaging is consumer’s first point of contact with your product. A beautiful & creative product packaging design reflects your brands’ personality, and boost sales.  A custom package design help attract consumer’s attention and make product memorable. We work closely with you to understand your brands’ requirement and give your product a perfect and professional product package design.  Many of our long-term clients, including STAEDTLER, have been using Phrong’s expert designers’ service on creating the lucrative and trendy premium and packing for their products. Our premium stationery bag and box create the new attractive values, and help boost the sale of the customer’s stationery products.  Our premium products and packing for our clients are distributed nationwide, and export to many countries around the world, and creating memorable brand experiences for both our clients and their customers.

Nestle

Nestle

Nestle

“Not just a simple Festive Corporate Gift!!!”
ของขวัญปีใหม่ และของขวัญสำหรับองค์กร ในวาระพิเศษต่าง สร้างประโยชน์ให้ธุรกิจได้หลายอย่าง
ไม่ว่าจะแทนคำขอบคุณถึงลุกค้า หรือ ส่งมอบผลิตภัณท์ของแบรนด์ตัวเองให้ลูกค้าได้นำไปใช้แล้วบอกต่อ
ดังนั้นองค์กรใหญ่ๆถึงให้ความสำคัญกับของขวัญองค์กร และของชำร่วยองค์กรมาก ต้องมีการออกแบบอย่างละเอียด
สั่งทำพิเศษ ไปจนถึง Customize ของขวัญเป็นพิเศษให้เหมาะกับผู้รับแต่ละรายด้วย เพื่อเป็นการแสดงออกต่อลูกค้าหรือคู่ค้า
ว่าเขาคือคนสำคัญ และเรารู้สึกขอบคุณที่ได้ทำธุรกิจร่วมกัน ช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้น และส่งสัญญาณว่า
ในปีหน้าและต่อไปเราก็จะยังทำธุรกิจร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
พอใกล้ถึงเทศกาลปีใหม่ หรือเทศกาลสำคัญต่างๆ สิ่งที่ธุรกิจต้องเตรียมแต่เนิ่นๆ คือของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าและคู่ค้าคนสำคัญ
ทีมงานฟรองค์ มีความชำนาญในด้านการนำเสนอ สินค้าของชำร่วย ของขวัญปีใหม่ ที่ไม่เหมือนใคร ผสานกับนวัตกรรมใหม่ๆ
หรือเป็นการรวมเอาสินค้าของทางลุกค้าเองมาเป็นองค์ประกอบ เช่นการจัดกระเช้าของขวัญ หรือ เซ้ทขอขขวัญปีใหม่
ที่มีเอกสักษณ์พาะตัว สื่อถึงแบรนด์ และแทนคำขอบคุณ สร้างความสัมพันธ์ และความไว้วางใจ ต่อยอดธุรกิจให้ยืดยาว
ดังเช่น ของขวัญปีใหม่ ของพรีเมี่ยมเทศกาลต่างๆ รวมไปถึงตระกร้าของขวัญปีใหม่ หรือ กระเช้าปีใหม่
ที่ทางเราได้มีโอกาสผลิตให้แก่ลูกค้ามากมายรวมถึง Nestle ติดต่อกันมาหลายปีด้วย

Corporate Gifts for New Year and other special occasions can benefit many businesses, both the giver and the receivers.  It represents gratitude and thankful to the customers.  The corporate gift select process is vital, involve detailed selection, and customization to fit each client. It expresses our intention that each of our customers or partners is important, and that we are grateful for the great partnership. Great corporate gift help strengthen the business relationship and drive more future business.

In the preparation of the New Year’s Corporate Gift for your important customers and partners, let our expert team at Phrong design and offer you the Unique Innovative Corporate Gift.  It can be combined with your own products as an element, such as arranging New Year Gift Baskets or Hamper, or creating special unique gifts from your Brand.  Let’s our variety of corporate gifts build the great relationships with your clients, and expand your business.  Our team are experts in creating the Festive Corporate Gift and the New Year’s Gift Basket, and we have the opportunity to produce them for many customers, including Nestle, HP, L’Oreal, and many more, for many years

เมืองไทยประกันชีวิต

“Promotion with Governance, Efficiency and Sustainability”

ปัจจุบันเรามักจะได้ยินถึงเรื่องของการทำธุรกิจเพื่อมุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ
คุณภาพชีวิตของมนุษย์ หรือปัญหาอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนในสังคมส่วนรวม หรือ SE : Social Enterprise กันอย่างแพร่หลาย
ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วก็มีความคล้ายคลึงกับองค์กรที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility)
ที่มักนำผลกำไรมาลงทุนในกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบแทนกลับคืนสู่สังคม และสร้าง Impact ให้สังคมอย่างต่อเนื่อง
บริษัทเราเองก็มีความมุ่งเน้นที่จะพัฒนาองค์กร บริษัทที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมให้มากขึ้น เพื่อพัฒนาไปเป็น Social Enterprise
เพื่อตอบโจทย์ของสังคมไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งในปัจจุบัน เรามุ่งเน้นในการนำเสนอสินค้าพรีเมี่ยม
และสินค้าส่งเสริมการขายทีช่วยรณรงค์การใช้วัดสุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกับลูกค้าและองค์การหลายที่
ในการคัดสรรนำเอาเทคโนโลยี และวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการผลิด เพื่อลดขยะและมลพิษ
การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่แบบยั่งยืน เช่น การเลือกใช้วัสดุพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
การนำขวดน้ำดื่มที่ทิ้งแล้ว มารีไซเคิลและผลิตเป็นผ้า เพื่อผลิตเป็น ร่มพรีเมี่ยม เสื้อพรีเมี่ยม และกระเป๋าพรีเมี่ยม  (recycled PET Bottle Material)
การจ้างงานในชุมชนเพื่อช่วยสร้างอาชีพและความแข็งแกร่งในชุมชน การนำเสนอสินค้าที่เลือกใช้พลังงานทดแทน
แข่น Solar Powerbank การค้าที่เป็นธรรม เป็นต้น และเรายังทำกิจกรรมตอบแทน
และพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมพัฒนาชุมชน และสังคมตองเราต่อไป

Nowadays, we often hear about Businesses that focus on ‘solving social problems’, whether it is the Environment, Health, Quality of life,
Human Rights, or other problems that affect people in society.  This new business concept of Social Enterprise (SE)
together with the concept of CSR (Corporate Social Responsibility)  contribute the profit to both the business and to
the society and community, by continuously create good impact for the society.
One of our organizational development mission is to follow the footstep of the Social Enterprise by continuously contribute to
the community through social activities, fulfilling the needs of our society and community. We focus on offering premium products and
promotional products which are environmentally friendly.  We work closely with many clients and many organizations
to introduce the new technology and new innovations, using in the production process, in order to reduce waste and pollution.
We promote the use of eco-friendly and sustainable material, such as the use of biodegradable plastic in our promotional items,
the introduction of Promotional Bag, Umbrella, & Shirts from the recycled PET bottle fabric (rPet Material),
Sourcing the products from the local community to help create jobs and strength in the community, introducing the
Premiums and promotional products that use an alternative energy source (such as solar powerband), and promote fair trade, etc.
We will continue to support our community through many CSR programs we have developed and sponsored, and will grow sustainably with them.

ชมตัวอย่างผลงาน : https://phrongintertrade.com/case-study/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Phrong/

L’Oreal

“ECO-Friendly Product is a new Norm”

เราภูมิใจที่เป็นหนึ่งในองค์กรที่ใส่ใจในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายแรก ๆ
ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์และวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมของพรีเมี่ยม และสินค้าส่งเสริมการขายในประเทศไทย
เช่นวัสดุพลาสติกที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ  วัสดุผ้า rPet ที่ทำมาจากขวดน้ำดื่มพลาสติกใช้แล้ว (Recycled PET)
หรือผลิตภัณฑ์กระดาษรีไซเคิล เพราะเราต้องการผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป็นบรรทัดฐานใหม่ของสินค้าพรีเมี่ยม ของแจก ของแถม และสินค้าส่งเสริมการตลาด เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา
รวมถึง แบรนด์ลอรีอัล และโครงการ SORSO (Social Responsible Sourcing Program) เพื่อพัฒนากลุ่มผู้ผลิตที่ปฏิบัติตามระเบียบ
ดูแลระบบสิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดี และตรวจสอบ และทำงานใกล้ชิดกันโรงงานที่ผ่านเกณท์มาตรฐาน (L’Oreal Audited Factory)
เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายของเรา ถูกผลิตและส่งมอบจากผู้ผลิตที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานสูง ดูแลด้านสิทธิมนุษยชน,
ปฎิบัติตามกฎหมายแรงงาน, ใส่ใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน, และส่งผลกระทบที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งรวมถึงบริษัทฟรองค์ ของเราก็ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่สำคัญดังกล่าว และผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานของ SEDEX เช่นกัน

We are a proud committer to Corporate Social Responsibility.  We are among first few suppliers to introduce Eco-friendly products and material in Promotional Industry in Thailand, including Biodegradable plastic material, rPet fabric material, or recycled paper products.  We work closely with our customers, including L’Oreal, to develop the lists Social Compliance and Audited factories (L’Oreal Audit) and SORSO (Social Responsible Sourcing Program) in order to ensure that our promotional products are produced and delivered from suppliers that respect the environmental and social ethical compliance.  We ensure that our factories follow the high standard requirement on the Human & Labor Rights, Health & Safety, and Social & Environmental impacts.  Our company also complies with the important requirement, including SEDEX audit.

ชมตัวอย่างผลงาน : https://phrongintertrade.com/case-study/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Phrong/

EPSON

EPSON – Focus on Brand Identity

EPSON EPSON – Focus on Brand Identity

เราเชื่อว่า “ทุกองค์กร มีบุคลิกภาพที่เป็นของตัวเอง ดังนั้น สินค้าทางการตลาดขององค์กร
ก็เช่นกัน …..ต้องสะท้อนถึงบุคลิกภาพและค่านิยมองค์กรที่ไม่เหมือนใคร”
เราจึงให้ความสำคัญและใส่ใจในองค์ประกอบของแบรนด์ของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกสินค้า วัสดุ
การเลือกใช้สีหรือตัวอักษร ข้อความหรือส่วนประกอบใดก็ตาม เพื่อให้ประกอบเป็นสินค้า
หรือแคมเปญ ที่มีเอกลักษณ์ และบ่งบอกความเป็นคุณ และในทุกการออกแบบสินค้าพรีเมี่ยม
ไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม เรามุ่งเน้น สื่อสารแบรนด์ของคุณ เพื่อสร้างความประทับใจ
และความทรงจำแก่ผู้บริโภค

We believe that “Every company has its own personality and its corporate gifts need to reflect that same personality and corporate values”. We, therefore, value and care for your brand and corporate identity. Whether choosing products, materials, choosing colours or fonts, every component is carefully considered, in order to create the unique premium product or promotional campaign that communicate who you are.  In every premium product design, we focus on communicating your brand in order to create a lasting impression and a great                                                                                                          memory for the consumers.

Enfagrow

Enfagrow – Mead Johnson Nutrition

Enfagrow

Enfagrow – Mead Johnson Nutrition

An efficient “one-stop-shop” environment and service.

ที่ Phrong เรานำเสนอบริการที่ครบวงจร ที่เหมาะสมสำหรับโซลูชั่น B2B ด้วยระบบการจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการที่ครบวงจร สามารถทำงานกับระบบจัดซื้อที่สำคัญหลากหลาย
(เช่น SAP, Coupa, DIG หรืออื่น ๆ ) เน้นความปลอดภัยอย่างแน่นอน มีระบบรองรับการขำระเงินผ่านบัตรเครดิต
ที่ปลอดภัย และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการชำระเงินอื่น ๆ รวมทั้งการรองรับหลายสกุลเงิน และหลายภาษา
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งสำหรับบนโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์ ง่ายต่อการใช้งาน
และเป็นมิตรกับเครื่องมือค้นหาต่างๆ ไม่ว่าคุณต้องการเว็บสโตร์ที่เรียบง่าย หรือร้านค้าบนเว็บ
หรือต้องการโซลูชันอีคอมเมิร์ซแบบหลายร้านค้า หลายโดเมน เราพร้อมที่จะออกแบบ และติดตั้งให้คุณ เพื่อให้มั่นใจในความสะดวกในการจัดการและวการทำงานที่มีประสิทธิภาพที่คุ้มค่า สำหรับ MeadJohnson
เราได้พัฒนา webshop เพื่อแชร์รายละเอียด และรูปแบบสินค้าพรีเมี่ยม ระหว่างสำนักงานในหลายประเทศ
ของลูกค้า เพื่อช่วยในการรวบรวมคำสั่งซื้อระหว่างประเทศต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุถึงการประหยัดจากต้นทุนที่ลดลง
และประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน  เรายังมีใบรับรอง มอก เพื่อนำเข้าสินค้าของเล่น
และสินค้าส่งเสริมการขายสำหรับเด็กอีกด้วย
At Phrong, we offer the one-stop-service that optimized for B2B solutions, with the integrated e-procurement systems that can work with many major systems (such as SAP, Coupa, DIG or others), with absolutely secure (with SSL security support and secure credit card authorizations and other payment platforms), include Multi-currency and multi-lingual ready,  and working effectively for mobile and desktop, easy to navigate and 100% search engine friendly.  Whether you want simple webstore or a webshop, or require a multi-store, multi-domain e-commerce solution, we are ready to set it up for you, in order to ensure the ease of management and the cost-effective way. For MeadJohnson, we have developed a webshop to share ideas across many countries and help to consolidate order among different countries, in order to achieve a higher economy of scale and cost-efficiency.  We also have TISI certificate to import toy and promotional items for children at https://yo.gr/online-stoixima/.

ชมตัวอย่างผลงาน : https://phrongintertrade.com/case-study/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Phrong/

Ovaltine

Ovaltine-Lincense Products

โอวัลติน

“ Lincense Products provoke the propensity to switch brands”

แนวคิดของการใช้สินค้าพรีเมี่ยมที่มีรูปแบบของลิขสิทธิ์ที่มีชื่อเสียง Ovaltine เป็นรู้จักกันดีในตลาดเอเชีย และเริ่มมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วสู่ตลาดยุโรปและอเมริกา และถ้าดำเนินการอย่างถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายที่มีแบรนด์และลิขสิทธิ์จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทั้งลูกค้าและเจ้าของลิขสิทธ์ ตั้งแต่การเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ ไปจนถึงการเพิ่มมูลค่าสินค้าและรายได้ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายที่มีลายลิขสิทธิ์ จึงกลายเป็นสินค้าส่งเสริมการตลาดที่นิยมในตลาดในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายที่มีลวดลายลิขสิทธิ์ที่กำลังเป็นที่นิยมจะช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ ผ่านคุณลักษณะเฉพาะตัวของลวดลาย หรือการ์ตูนที่รู้จักกันดี นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภค ซื้อมากขึ้น หรือกระตุ้นลูกค้าใหม่ให้เปลี่ยนมาลองใช้แบรนด์ของเราได้ อย่างไรก็ตามในการดำเนินงานรายการส่งเสริมการขายที่มีเกี่ยวข้องกับลิขสิทธ์นั้น จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญและใส่ใจในรายละเอียด เพราะจะต้องมีการลงทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย และค่าธรรมเนียมการใช้ลิขสิทธิ์นั้นๆ

ดังนั้นจึงต้องมีความเข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้ง เพื่อเลือใช้ลิขสิทธิ์หรือแบรนด์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ในขณะเดียวกันผู้ดำเนินการต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของลิงสิทธิ์เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เพื่อสร้างมูลค่าสุดของทั้งแบรนด์และตัวลิขสิทธิ์นั้นๆ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราหมั่นวิเคราะห์ข้อมูลของตลาด และศึกษาแนวโน้มของตลาดในแต่ละประเทศ เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึก พร้อมเสนอทางเลือกลิขสิทธิ์ต่างๆที่หลากหลายเพื่อให้ลูกค้าได้เลือก เพราะผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายลิขสิทธิ์ มักจะใช้เวลาในการผลิต และดำเนินการที่นานกว่าของพรีเมี่ยมทั่วไป เนื่องจากการมีขั้นตอนที่มากกว่า และมีข้อกำหนดหลายด้าน เราจึงทำงานอย่างใกล้ชิดกับเข้าของลิยสิทธิ์เพื่อให้มั่นใจว่าทุกๆขั้นคอนการทำงาน ตรงตามข้อกำหนด และ ความต้องการของลูกค้าของเรา และทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากแคมเปญส่งเสริมการขายนั้นๆ เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับแบรนด์และเจ้าของลิขสิทธิ์ชั้นนำทั่วโลก อาทิเช่น Disney, Marvel, Sanrio, San-X, Cineplex และอื่น ๆ อีกมากมาย และทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าจำนวนมาก รวมถึง แบรนด์โอวัลติน, P&G, MeadJohnson และอีกมากมาย เพื่อนำส่งโปรแกรมการส่งเสริมการตลาด ด้วยสินค้าพรีเมี่ยมลิขสิทธิ์ มากมาย หลายโครงการ และพยายามอย่างดีที่สุดที่จะทำให้ สินค้าส่งเสริมการขายที่มีลิขสิทธิ์แต่ละรายการประสบความสำเร็จมากที่สุด
แนวคิดของการใช้ Licensing หรือ International Character ที่เป็นที่รู้จักกันดีในผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย
เป็นที่คุ้นเคยกันดีในตลาดเอเชียและกำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในตลาดยุโรปและอเมริกา 
เมื่อทำถูกต้องผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายที่มีตราสินค้าและการออกใบอนุญาตอาจเป็นกำไรมหาศาลสำหรับทั้งลูกค้า (ผู้รับใบอนุญาต) และผู้อนุญาต
ผลประโยชน์มีมากมายนับไม่ถ้วนตั้งแต่การเข้าถึงผู้ชมใหม่ ๆ ไปจนถึงการได้รับมูลค่าที่เพิ่มขึ้น จึงกลายเป็นกิจกรรมยอดนิยมในตลาดปัจจุบันผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายที่ได้รับใบอนุญาตช่วยดึงดูดความสนใจของกลุ่มที่เหมาะสมของตลาดเป้าหมายและสร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์โดยใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของใบอนุญาต  นอกจากนี้ยังสามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อมากขึ้นหรือกระตุ้นให้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแบรนด์  อย่างไรก็ตามในการดำเนินการออกใบอนุญาตและรายการส่งเสริมการขายที่มีตราสินค้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญและความรู้ที่ถูกต้องเนื่องจากโดยปกติจะต้องมีการลงทุนทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายและค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

 จำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าจะเลือกผู้อนุญาตหรือแบรนด์ที่เหมาะสมและต้องมีการดำเนินการที่เหมาะสม  เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้อนุญาตเพื่อเลือกประเภทผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและนำคุณค่าที่ดีที่สุดของทั้งตราสินค้าและตัวอักษรที่ได้รับอนุญาตออกมา  ทีมผู้ขายสินค้าผู้เชี่ยวชาญของเราวิเคราะห์ตลาดและคาดการณ์แนวโน้มของตลาดในแต่ละประเทศ เราจัดทำรายงานข้อมูลเชิงลึกของตลาดพร้อมด้วยใบอนุญาต / ตัวเลือกอักขระต่างๆที่คุณเลือกได้  ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายที่ได้รับอนุญาตมักจะใช้เวลาในการดำเนินการนานกว่าการดำเนินการผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายทั่วไปเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องและข้อกำหนดหลายฝ่าย เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Brand และ Licensors รายใหญ่มากมายทั่วโลกรวมถึง Disney, Marvel, Sanrio, San-X, Cineplex และอื่น ๆ อีกมากมาย  เราร่วมมือกับผู้ออกใบอนุญาตเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดและทั้งลูกค้าและผู้อนุญาตของเราจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากแคมเปญส่งเสริมการขาย  เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าจำนวนมากรวมถึงOvaltine, P&G, MeadJohnsonและอีกมากมายเพื่อเสนอและสนับสนุนเกี่ยวกับโปรแกรมส่งเสริมการขายลิขสิทธิ์ต่างๆและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายและแคมเปญที่ได้รับลิขสิทธิ์แต่ละรายการประสบความสำเร็จ

ชมตัวอย่างผลงาน : https://phrongintertrade.com/case-study/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Phrong/

DHL | ฟรองค์ ผู้นำด้านการผลิตสินค้าพรีเมี่ยม

ของแจกปีใหม่

ของแจกปีใหม่

“Cost Effective Way of Mass Marketing”

แบรนด์มากมาย ผลิตสินค้าพรีเมี่ยม และผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขาย เป็นตัวช่วยในการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายใหม่และผลักดันยอดขาย เพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ต้นทุนไม่มาก แต่คุ้มค่า แม้แต่แบรนด์ใหญ่ๆก็ยังใช้กิจกรรมส่งเสริมการขายเหล่านี้เป็นประจำ และการออกแบบและนำส่งสินค้าส่งเสริมการขายที่ดี จะช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ และการจดจำแบรนด์ ได้มาก มีตัวอย่างหลายครั้ง ที่ผลิตภัณฑ์ของแจก ของพรีเมี่ยม ช่วยผลักดันให้ลูกค้ากลับมาซื้อของ หรือใช้บริการของแบรนด์บ่อยยิ่งขึ้น หรือเป็นประจำ และสร้างกลุ่มแฟนอันเหนียวแน่นของแบรนด์นั้นๆ

เรารู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มีโอกาสให้บริการแบรนด์ต่างๆ และช่วยสร้างการรับรู้แบรนด์ และเพิ่มรายได้แก่ลูกค้ามากมาย รวมถึงลูกค้า DHL ซึ่งจะเห็นได้จากประสบการณ์การทำงานของเรา ว่าลูกค้าของเราจำนวนมาก สามารถเพิ่มยอดขายและกำไรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านบริการสินค้าพรีเมี่ยมและสินค้าโปรโมชั่นของเราตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของลูกค้า และจะยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะส่งมอบสินค้าพรีเมี่ยม และของขวัญ ของชำร่วย ที่ทำดียิ่งๆขึ้นไป

Brands use promotional products as a cost-effective way to reach out to the new potential customer and drive the sale. Even big brands are still using Promotional items regularly. Well executed Promotional products build Brand Awareness and Brand Recognition.  In many cases, the premium products help drive customer loyalty and generate repeated business.  We are very honoured to have the privileges of serving many brands, in cluding DHL, in helping to build brand awareness, and boost revenue.  Our working experiences have shown that many of our valued clients boost their sale and margin through our Premium & Promotional service throughout these years.  We are proud to be a part of our customers’ success stories, and will strive to do better in every project we deliver.

ชมตัวอย่างผลงาน : https://phrongintertrade.com/case-study/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Phrong/

Dumex สินค้าพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยม ของแจก ของแถม ส่งเสริมการ สินค้าการตลาด ของชำร่วย กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมการตลาด Premium and Promotional Products, Marketing Products and Marketing Campaign

DUMEX

Dumex สินค้าพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยม ของแจก ของแถม ส่งเสริมการ สินค้าการตลาด ของชำร่วย กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมการตลาด Premium and Promotional Products, Marketing Products and Marketing Campaign

“Promotion with Governance, Control and Quality”

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ และมาตรการระหว่างประเทศ และกฎระเบียบในท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้แน่ใจว่าตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตของพรีเมี่ยมและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายมาจากแหล่งที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ทีมงานของเราได้รับการฝึกฝนและอัพเดทการเปลี่ยนแปลงใหม่ ในแง่ของกฎหมายและข้อกำหนดนานาชาติต่างๆอย่างสม่ำเสมอ และทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าของเรา เพื่อให้แน่ใจว่า เรานำเสนอสินค้า บริการ และ การดำเนินงานที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันสมัยที่สุด เราทำงานอย่างจริงจัง ในการปฎิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน และข้อกำหนด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสื่อสารกับคู่ค้าและผู้ผลิตของเราอย่างเคร่งครัด และชัดเจน เพื่อทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตและจัดทำรายงานเพื่อส่งมอบต่อลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนการผลิต และ สินค้าทุกรายการ สอดคล้องกับระเบียบ ข้อบังคับ รวมไปถึงทุกผลิตภัณฑ์มีการตรวจสอบอย่างรอบคอบโดยทีมงานควบคุมคุณภาพของเรา และองค์กรอิสระ เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพที่ยอดเยี่ยม

เราได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Dumex เพื่อพัฒนาและจัดหาผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมและโปรโมชั่นจากซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพ รวมถึงจากผู้ผลิตที่มีการตรวจสอบ SMETA (SEDEX) เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรเหล่านี้ในการพัฒนาสินค้าพรีเมี่ยมสำหรับเด็ก และของเล่นเพื่อส่งเสริมการขาย และการตลาด ซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมการผลิตและคุณภาพอย่างเข้มงวด ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบ EN71 และผ่านการทดสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก (Thailand TISI) เรารับประกันว่าสินค้าทุกชิ้นที่ส่งมอบจะมีคุณภาพสูง และเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดระหว่างประเทศ

In the Globalization world today, it is very important to understand the international requirement and the local regulations in order to ensure the safe and efficient supply chain of the premium and promotional products.  Our team are always trained and updated with new changes in term of laws and requirement, and work closely with our customer to ensure that we offer up-to-date and fully transparent operation and service.  We work hard to ensure that the client specifications and requirement will always be complied, and be clearly communicated to our partner and manufacturers. The production process will be tested, and the appropriate reports will be made by independent laboratories to ensure compliance with local regulations.  The products will be carefully checked to ensure the great quality by our Quality Control Team, and the independent Organization, with the report available for all the stakeholders.  We have been working closely with Dumex to develop and source the premium and promotional products from the quality suppliers, including from the Manufacturers with the SMETA (SEDEX) audit.  We work closely with these partners in developing the Children Premium and Toys, which required strict production and quality control.  The products must be EN71 tested, and also pass the quality testing by Thailand TISI standard. We ensure that every product we delivered will be of high quality and meet all the international regulation and local requirement.

ชมตัวอย่างผลงาน : https://phrongintertrade.com/case-study/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Phrong/

Foremost

ของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า-Foremost FrieslandCampina

Foremost Premium & Promotional Proudcts by Phrong สินค้าพรีเมี่ยม ของพรีเมี่ยม ของแจก ของแถม ส่งเสริมการ สินค้าการตลาด ของชำร่วย กิจกรรมส่งเสริมการขาย กิจกรรมการตลาด

“Optimize the Economy Of Scale”

การรวมยอดการผลิตจากหลายประเทศ เป็นส่วนสำคัญในการประหยัดต้นทุน และส่งผลให้ได้รับคุณภาพของสินค้าพรีเมี่ยมที่ดีและสม่ำเสมอในทุกประเทศ ความสามารถในการรวมคำสั่งซื้อเข้าด้วยกันทั่วทั้งภูมิภาค ส่งผลให้มีอำนาจในการต่อรองราคามากขึ้น ช่วยลดต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการขายใหม่ๆ และลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ (ยิ่งปริมาณการสั่งซื้อสูงขึ้นเท่าไหร่ จะยิ่งประหยัดมากขึ้น) ทีมงานของเราซึ่งเป็นสมาชิก IGC Global Promoition ทำงานร่วมกับบริษัทผู้ผลิตสินค้าพรีเมี่ยมชั้นนำทั่วโลก สามารถช่วยสื่อสารกับทีมงานในประเทศหรือสำนักงานอื่นๆ เพื่อแนะนำและสนับสนุนให้เกิดการสั่งซื้อร่วม เพื่อลดต้นทุน และเลือกสั่งได้ในปริมาณที่ต่ำกว่า โดยผ่านแพลตฟอร์ม e-Procurement และ webshop ของเรา ซึ่งจะมีการอัปเดต สต๊อกคลังสินค้าให้แก่ลูกค้าได้ทันท่วงที ลุกค้าจึงไม่จำเป็นต้องสั่งของมาสต๊อก และลดปัญหาสินค้าเก่าเก็บล้าสมัย

เราได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการด้านสินค้าส่งเสริมการขายระดับภูมิภาค สำหรับ FrieslandCampina เป็นเวลาติดต่อกันมาหลายปี การทำงานร่วมกันเป็นทีมในกลุ่มประเทศอาเซียนส่งผลให้กิจกรรมส่งเสริมการขายของลูกค้ามีขนาดใหญ่ขึ้น ต้นทุนต่อหน่วยลดลง และสร้างความสอดคล้องด้านรูปลักษณ์ของสินค้า และคุณภาพทั่วทั้งภูมิภาค

Order Consolidation and Bundle is the major contributor to cost-saving and product quality consistency. Orders can be offered and consolidated across the region. This reduces product development and purchasing costs (the higher the purchase volume, the more the economy of scale).  Other countries or subsidiary offices can view orders made by others, and can join in on an existing order to reduce the cost, and at the lower volume. Our e-Procurement and webshop platform has that capability and also provides real-time inventory update, so no inventory obsolescence.

We, with IGC Global Promotion members in many Asian countries, have been selected the regional supplier for FrieslandCampina for many years.  Our group collaboration and capability contribute to the Order bundle among ASEAN countries, thus resulting in the larger economy of scale, lower unit cost, and quality consistency across the region.  Many bundle projects contribute to great saving and customer unique marketing and promotion in the region.

ชมตัวอย่างผลงาน : https://phrongintertrade.com/case-study/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/Phrong/